Category: divya parameshwaran

Divya parameshwaran sarees in “Raja kota rahasyam” movie

Tamil actress and model Divya parameshwaran stills in tradional lehengas and sarees from “Raja kota rahasyam” movie. Divya parameshwaran is looking eye catchy in designer sarees and lehengas. The movie is starring Prashant, Divya and Pooja chopra in the lead roles. Tags: Divya parameshwaran in Rajakota rahasyam, Divya parameshwaran stills in saree, Divya parameshwaran in […]

Divya Parameshwaran lehenga saree stills from Rajakota rahasyam movie

“Raja kota Rahasyam” movie heroine Divya Parameshwaran lehenga style traditional half saree stills. You can see movie heroines Divya and Pooja chopra in lehenga style transparent half sarees. The movie is starring Tamil hero Prashanth, Divya Parameshwaran,Sneha and Pooja chopra in the lead roles. Tags: Rajakota rahasyam movie stills, Rajakota rahasyam heroines in sarees, Divya […]

Page 1 of 11