Kalyani Priyadarshan in saree – “Ranarangam” movie

kalyani_Priyadarshan_in_saree_ranarangam_movie

Kalyani Priyadarshan in saree photo from upcoming telugu movie “Ranarangam”.