Shilpa reddy in yellow silk saree | Gudi samabaralu 2017

Hyderabad fashion designer Shilpa reddy in yellow silk saree at Gudi samabaralu 2017.
shilpa-reddy-saree-gudi-sambaralu