Samantha in shilpa reddy saree

Samantha in shilpa reddy saree at Gudi sambaralu event 2017. She looks gorgeous in cream and silk saree.
samantha-in-shilpa-reddy-saree-gudi-sambaraalu-2017