Samantha in shilpa reddy saree | Gudi sambaralu 2017

Samantha in shilpa reddy saree at Gudi sambaralu event 2017. She looks gorgeous in cream and silk saree.
samantha-in-shilpa-reddy-saree-gudi-sambaraalu-2017

Also check

Samantha in yellow silk saree