Shriya Saran at Label bazaar curtain raiser event

Beautiful heroine Shriya Saran photos at Label bazaar curtain raiser event.
Shriya-saran-beautiful-smile Shriya-saran-flying-kiss-to-her-fans Shriya-saran-side-view Cute-Shriya-saran-red-dress Shriya-saran-gorgeous-look