Actress Mehrene in half saree in “Krishna Gaadi Veera Prema Gaada” movie

Actress Mehrene in half saree from Nani’s “Krishna Gaadi Veera Prema Gaada” movie. She looks beautiful in half saree that features floral lehenga.
"Krishna gaadi veera prema gaada" heroine Mehrene in half saree