Shriya saran lehenga ramp walk photos at Passionate foundation fashion show 2013

Shriya-saran-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-transparent-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-ramp-walk-lehenga-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-red-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran_lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-transparent-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-lehenga-backless-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-backless-lehenga-ramp-walk-Passionate-foundation-fashion-show-2013

Shriya-saran-lehenga-ramp-walk-with-children-Passionate-foundation-fashion-show-2013
“Pavitra” heroine Shriya saran beautiful stills in lehenga walking on the ramp at Passionate foundation charity fashion show 2013. Shriya saran looked elegant in low lehenga with backless and sleeeveless blouse. 
Tags: Shriya saran lehenga pics, Shriya saran ramp walk stills, Shriya saran at Passionate founadtion fashion awards, Shriya in transparent choli